Key Communications

ACCOUNT

Tìm người MƠ chung

Người Mơ – Account Manager nhà Key Communications phải đảm bảo các tiêu chí sau:

  • Giương cao ngọn cờ “try the best”
  • Dám “mơ” lớn nhưng budget phải “sát”
  • Cao “tay”, xử gọn brief
  • Sáng tạo, bạo gan, không ngán thử thách
  • Đầu phải lạnh, tim luôn nóng

Bạn dám Mơ? Gửi ngay CV/portfolio tới email: contact@keycom.com.vn nhé!

Truy cập Fanpage để biết nhau thêm nha!

#KeyCom #Recruitment  #AccountManager #MƠPerson

Admin 06/06/2019 tuyển dụng