Key Communications

DESIGNTìm người MỘNG chung!

KeyCom chả mong gì, chỉ mong người mộng Designer có gene Dờ, Đờ sau:

  • Đỉnh thiết kế
  • Dám sáng tạo
  • Dạt dào idea

Tất cả phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, biến mơ mộng thành hình ảnh và đạt điểm 10 từ option 1!

Bạn dám MỘNG? “Phóng” ngay CV/Portfolio tới email: contact@keycom.com.vn!

Truy cập Fanpage để hiểu nhau thêm nha!

#KeyCom #Recruitment #Designers #MỘNGPerson

Admin 06/06/2019 tuyển dụng