Key Communications

ACCOUNTANT


Tìm người CHĂM chung
Hậu phương phải vững mạnh, thì tiền tuyến mới vinh quang! Ở vị trí người CHĂM - Backoffice, KeyCom cần bạn:

  • Thích “chăm lo” nhân sự
  • Thạo việc giấy tờ, nhảy “số” siêu nhanh
  • Đảm việc nước, giỏi việc nhà

Bạn có tự tin ứng tuyển? Gửi ngay CV tới email: contact@keycom.com.vn nào!

Truy cập Fanpage để hiểu nhau thêm bạn nha!

#KeyCom #Recruitment #Accountant #HR #Backoffice #CHĂMPerson

Admin 06 Jun 2019 tuyển dụng