Key Communications

EVENT OPERATION


Tìm người HÀNH chung

Người trong ngành có một câu nói: “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đến ngày Event cũng phải diễn ra”. Event khó, event khổ, vì thế KeyCom cần bạn (ăn) HÀNH chung:

  • Châm ngôn nằm lòng: “Dùng mọi thủ đoạn, xử gọn deadline”
  • Sát cánh, kề vai, làm việc khắng khít

Đam mê chạy, nhảy, muốn (ăn) HÀNH chung? Bắn ngay CV tới email: contact@keycom.com.vn nào!

Truy cập Fanpage để hiểu nhau thêm bạn nha!

#KeyCom #Recruitment #EventOperation #(ăn)HÀNHPerson

Admin 06 Jun 2019 tuyển dụng